Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 02 czerwca 2023**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 02 czerwca 2023**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 02 czerwca 2023**


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 910), 2022-08-05
Czkawka po sesji absolutoryjnej

KONSTANCIN-JEZIORNA Ponad miesiąc temu rada miejska udzieliła burmistrzowi Kazimierzowi Jańczukowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. O wyniku głosowania zdecydował jeden głos. Jednak kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej orzekło, że został on oddany z naruszeniem procedury i unieważniło uchwałę absolutoryjną. Podczas tej samej sesji Kazimierz Jańczuk nie otrzymał wotum zaufania. Teraz zaskarżył uchwałę rady miejskiej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Przypomnijmy. Pod koniec czerwca odbyła się sesja rady miejskiej, podczas której radni nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania, ale pozytywnie ocenili wykonanie przez Kazimierza Jańczuka ubiegłorocznego budżetu, przyznając mu absolutorium (przeszło jednym głosem). Chwilę po tym dwoje mieszkańców podniosło, że w momencie głosowania radnej Aleksandry Kostrzewskiej (opowiedziała się za udzieleniem burmistrzowi absolutorium) nie było na sali obrad, w związku z czym jej głos jest nieważny, gdyż sesja odbywała się w trybie stacjonarnym. Gminna prawnik uznała, że nie ma podstaw do powtórzenia głosowania. Jednak mieszkańcy nie dali za wygraną i o całej sprawie poinformowali Regionalną Izbę Obrachunkową oraz wojewodę.
Z naszych informacji wynika, że posiedzenie kolegium RIO w tej sprawie odbyło się we wtorek 19 lipca. O złożenie wyjaśnień poproszono zarówno burmistrza Kazimierza Jańczuka (reprezentował go gminny prawnik), jak i przewodniczącą rady Agatę Wilczek. Po przeanalizowaniu całej sytuacji kolegium RIO zdecydowało się uchylić podjętą podczas czerwcowej sesji uchwałę absolutoryjną.
Tymczasem burmistrz Kazimierz Jańczuk postanowił zaskarżyć uchwałę rady miejskiej dotyczącą nieudzielenia mu wotum zaufania w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. W piśmie skierowanym zarówno do sądu jak i rady miejskiej burmistrz wyjaśnia, że zaskarża uchwałę, bo nie ma w niej uzasadnienia, a ponadto ocena radnych, którzy zagłosowali przeciwko udzieleniu mu wotum zaufania była – zdaniem Kazimierza Jańczuka – arbitralna. Burmistrz wnosi o stwierdzenie nieważności uchwały. W uzasadnieniu argumentuje, że nieudzielenie mu przez radę wotum zaufania jest pierwszym krokiem do ewentualnego odwołania go z pełnionej funkcji. Burmistrz podnosi też kwestię Raportu o stanie gminy, do którego radni na komisjach nie wnosili poprawek. W trakcie debaty nad raportem też – zdaniem Kazimierza Jańczuka – nie wniesiono uwag uzasadniających nieudzielenie mu wotum zaufania. A właśnie ocena raportu ma decydować o jego przyznaniu. Kazimierz Jańczuk dodaje, że rada miejska „nie może podejmować arbitralnych rozstrzygnięć bez wskazania motywów swojej oceny”, a takie działania należy traktować jako naruszenie zasad praworządności.
Tomasz Wojciuk
Brak komentarzy

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Na razie to tylko wizje
· Kompromisowy budżet na trudne czasy
· Nowy radiowóz dla naszych policjantów
· Prokurator nałożył na burmistrza zabezpieczenie majątkowe
· Prokurator nałożył na burmistrza zabezpieczenie majątkowe
· Budżet oszczędności i ograniczonych inwestycji
· Sprawa wójt na dobre utknęła w sądzie apelacyjnym...
· Burmistrz wycofał skargę z WSA
· Czkawka po sesji absolutoryjnej
· Wyrok dopiero po wakacjach
· Radni znów bez litości dla burmistrza
· Radni popierają działania burmistrza
· Jak odzyskać 7 mln zł?
· Radni pogrozili palcem burmistrzowi
· Sprawa wójt Lesznowoli została zdjęta z wokandy
· Nadpłacona dotacja do zwrotu
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Muzyk, dziennikarz, a teraz sekretarz
· Prezydent przedstawił swoich zastępców
· Jest już projekt budżetu na przyszły rok. Będzie sporo inwestycji
· Kadencję czas zacząć
· Padły ostatnie kobiece bastiony
· Poznaliśmy nowego prezydenta, wójta i burmistrza
· Wybory: cztery formacje w starostwie
· Krajobraz po wyborach
· Kto na burmistrza, kto na wójta?
· Za wodę jak za zboże?
· Radni bronią kolegi do końca
· W Komorowie powstanie Dzienny Dom Seniora
· Zarząd powiatu bez absolutorium
· Będzie za co budować basen
· Większość radnych broni kolegi
· Czy wójt pobierał dwie pensje?
Wydanie:
OTWOCKIE
· Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie już blisko
· 34 miliony na basen!
· Będzie pięknie, nowe nawierzchnie, ławki, zieleń...
· Kościelna oficjalnie otwarta
· Czy Warka będzie eko..?
· W sprawie szpitala starostwo błądzi we mgle...
· Nasze Czasy mają dość koalicji z PiS?
· Warka – turystyczna perła Mazowsza
· Powiat w chocholim tańcu
· Budżet powiatu na wesoło
· Zagospodarowanie Słomczyna jest najważniejsze
· Absolutorium dla starosty
· Budżety uchwalone
· Natura przejmuje gospodarkę odpadami
· Finansowy krach nie grozi powiatowi grójeckiemu
· Finanse to skomplikowana sprawa - nie dla SP ZOZ w Nowym Mieście
© 2005-2023  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest