Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 02 czerwca 2023**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 02 czerwca 2023**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 02 czerwca 2023**


wydanie pruszkowsko-grodziskie (nr 733), 2018-09-14
Za wodę jak za zboże?

PODKOWA LEŚNA Istniejące od początku roku przedsiębiorstwo Wody Polskie nie zgadza się na ceny wody i ścieków zaproponowane przez podkowiański samorząd i proponuje stawki niemal dwukrotnie wyższe. Czy mieszkańcy będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni?

Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” (PGW WP) decyzją ustawodawcy od początku tego roku stało się centralnym regulatorem taryf za wodę i ścieki w gminach. Dotychczas takowe ceny od początku do końca ustalały wyłącznie lokalne władze. Jednak zdaniem twórców firmy odpowiadającej za gospodarkę wodną w naszym kraju była ona potrzebna, aby „interesy klientów – czyli mieszkańców były lepiej chronione, bo w końcu ktoś będzie czuwał nad wysokością opłat za wodę i ścieki.” Wody Polskie wyjaśniają, że „jedynie sprawdzają, czy stawki za wodę proponowane przez gminy są adekwatne do realnych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne”.

Miasto: stawki byłyby zbyt wysokie
Podkowa Leśna do 12 marca musiała złożyć do PGW WP propozycję cen wody i ścieków w gminie na najbliższe trzy lata (do roku 2017 były ustalane rokrocznie). I tak się stało – magistrat przedłożył stosowny wniosek taryfowy zawierający jego uzasadnienie obejmujące sprawozdania finansowe związane z gospodarką wodno-ściekową za ostatnie trzy lata. – Jednak nie zawnioskowaliśmy o taryfę zgodną z wyliczeniami, tylko o niższą, tożsamą z taryfą przyjętą uchwałą rady miasta Podkowa Leśna w grudniu 2017 r., którą uchylił wojewoda mazowiecki – informuje Artur Tusiński burmistrz miasta ogrodu.
Włodarze uzasadniali, że do tej pory koszty ponoszone przez samorząd przewyższały wpływy z opłat za wodę i ścieki – miast brało na siebie koszty związane z tzw. amortyzacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. „Stawki (…), na podstawie których wpływy pokrywają wszystkie koszty, są zbyt wysokie, aby mogły zostać przyjęte przez mieszkańców i wprowadzone w życie, ponieważ stanowiłyby nadmierne obciążenie odbiorców i wzbudziłyby ogromny sprzeciw społeczny – argumentowały władze miejskie – Wraz z uszczelnieniem systemu i wykryciem nielegalnych odbiorców oraz zainstalowaniem zdalnego systemu opomiarowania wody wskazującego rzeczywiste zużycie wody, opłaty za wodę i ścieki będą w stanie w coraz większym zakresie pokryć wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową” – dodawały.

Regulator pozostaje nieugięty
Wody Polskie pozostały jednak głuche na to uzasadnienie i w proponowanej taryfie uwzględniły koszty do tej pory pomijane w stawce przez włodarzy Podkowy Leśnej. Regulator wydał w maju decyzję odmawiającą ustalenia sugerowanych przez ratusz cen za metr sześcienny wody i ścieków. Magistrat kilkukrotnie odwoływał się od rozstrzygnięcia PGW WP, jednak to 30 lipca napisało jednoznacznie: „stawki w taryfie powinny być spójne z obliczeniami na podstawie rzeczywistych kosztów”, a następnie przysłało zatwierdzone ceny wody i ścieków dla odbiorców w Podkowie Leśnej.
Są one dużo wyższe niż te proponowane przez ratusz. I tak, samorząd proponował, aby od nowego okresu rozliczeniowego (czyli 28 sierpnia tego roku) gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej na terenie miasta płaciły 2,72 zł za m sześć. wody i 7,86 zł za m sześć. ścieków (za wodę 34 grosze więcej niż dotychczas, a za ścieki o 23 grosze mniej). Wprowadzona została też druga grupa odbiorców obejmująca gospodarstwa domowe znajdujące się poza granicami miasta oraz „pozostałych odbiorców” (np. prowadzących działalność usługowo-handlową) i tzw. wodę bezpowrotnie zużytą. W tym przypadku ratusz zaproponował stawki wynoszące 4,08 zł za wodę i 11,79 za nieczystości płynne. Wody Polskie ustaliły znacznie wyższe ceny: 4,63 zł za wodę i 10,26 zł za ścieki (dla pierwszej grupy) oraz 4,91 zł i 10,26 (dla drugiej grupy). Dodatkowo każdy z odbiorców ma wnosić niespełna 10 zł tzw. miesięcznej opłaty abonamentowej. Opłaty te dotyczą pierwszego roku, w kolejnych dwóch mają nieznacznie rosnąć. – Podjąłem decyzję o odwołaniu się od ustalonych przez Wody Polskie taryf, a w przypadku ponownego nieuwzględnienia argumentacji miasta, o przekonaniu rady miasta do podjęcia uchwały wprowadzającej dopłaty do metra sześć. wody i ścieków do poziomu przyjętego w uchylonej przez wojewodę uchwale z grudnia 2017 r. Czy uchwała nie zostanie uchylona przez wojewodę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową, pytanie pozostaje otwarte – informuje Artur Tusiński.
Wody Polskie potwierdzają: zgodnie z przepisami radni mogą uchwalić dopłaty do stawek za wodę i ścieki. Jednak wcześniejsze ustalenie rzeczywistych taryf to odrębna kwestia.
PC


Przeczytaj też
Woda z sieci, jak z butelki (2019-02-08)
Woda drożeje po cichu (2018-11-30)
W gminie brakuje wody! (2018-06-15)
Brak komentarzy

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Na razie to tylko wizje
· Kompromisowy budżet na trudne czasy
· Nowy radiowóz dla naszych policjantów
· Prokurator nałożył na burmistrza zabezpieczenie majątkowe
· Prokurator nałożył na burmistrza zabezpieczenie majątkowe
· Budżet oszczędności i ograniczonych inwestycji
· Sprawa wójt na dobre utknęła w sądzie apelacyjnym...
· Burmistrz wycofał skargę z WSA
· Czkawka po sesji absolutoryjnej
· Wyrok dopiero po wakacjach
· Radni znów bez litości dla burmistrza
· Radni popierają działania burmistrza
· Jak odzyskać 7 mln zł?
· Radni pogrozili palcem burmistrzowi
· Sprawa wójt Lesznowoli została zdjęta z wokandy
· Nadpłacona dotacja do zwrotu
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Muzyk, dziennikarz, a teraz sekretarz
· Prezydent przedstawił swoich zastępców
· Jest już projekt budżetu na przyszły rok. Będzie sporo inwestycji
· Kadencję czas zacząć
· Padły ostatnie kobiece bastiony
· Poznaliśmy nowego prezydenta, wójta i burmistrza
· Wybory: cztery formacje w starostwie
· Krajobraz po wyborach
· Kto na burmistrza, kto na wójta?
· Za wodę jak za zboże?
· Radni bronią kolegi do końca
· W Komorowie powstanie Dzienny Dom Seniora
· Zarząd powiatu bez absolutorium
· Będzie za co budować basen
· Większość radnych broni kolegi
· Czy wójt pobierał dwie pensje?
Wydanie:
OTWOCKIE
· Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie już blisko
· 34 miliony na basen!
· Będzie pięknie, nowe nawierzchnie, ławki, zieleń...
· Kościelna oficjalnie otwarta
· Czy Warka będzie eko..?
· W sprawie szpitala starostwo błądzi we mgle...
· Nasze Czasy mają dość koalicji z PiS?
· Warka – turystyczna perła Mazowsza
· Powiat w chocholim tańcu
· Budżet powiatu na wesoło
· Zagospodarowanie Słomczyna jest najważniejsze
· Absolutorium dla starosty
· Budżety uchwalone
· Natura przejmuje gospodarkę odpadami
· Finansowy krach nie grozi powiatowi grójeckiemu
· Finanse to skomplikowana sprawa - nie dla SP ZOZ w Nowym Mieście
© 2005-2023  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest