Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 25 października 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 25 października 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 25 października 2019**


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 771), 2019-07-05
Wójt przedstawiła raport dotyczący stanu gminy

LESZNOWOLA Podczas ostatniej sesji rady gminy radni kolejny raz jednogłośnie udzielili wójt Marii Jolancie Batyckiej-Wąsik absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wcześniej pani wójt przedstawiła raport dotyczący stanu gminy. Niektóre zawarte w nim liczby mogą niepokoić

- W imieniu państwa radnych
i sołtysów gratuluję pani absolutorium – zwróciła się do wójt Batyckiej-Wąsik przewodnicząca rady Bożenna Korlak. - Pani zarządzanie gminą cieszy także mieszkańców, czemu dali wyraz w ubiegłorocznych wyborach. Na usta ciśnie mi się tylko jedno słowo: dziękujemy.
Wcześniej radni przyjęli m.in. sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, wysłuchali pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wniosku komisji rewizyjnej, odczytanego przez jej przewodniczącego Tomasza Filipowicza.
W tym roku samorządy po raz pierwszy muszą przygotowywać raporty, przedstawiające m.in. ich charakterystykę i aktualną kondycję finansową. Raport taki na samym początku sesji przedstawiła wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. - Zarówno nasze dochody, jak i wydatki z roku na rok rosną – zauważyła pani wójt. W ubiegłym roku dochody gminy wyniosły nieco ponad 208 mln zł, zaś wydatki nieco ponad 211 mln zł (2,6 mln zł deficytu). Martwić może natomiast niski poziom wydatków inwestycyjnych, które kształtowały się na poziomie około 20 mln zł. W porównaniu do większości sąsiednich samorządów to bardzo skromna kwota, za którą nie da się zrealizować dużych inwestycji (sam remont odcinka ulicy Gminnej w centrum Lesznowoli ma kosztować około 10 mln zł i jest znacznym obciążeniem dla budżetu). W 2017 roku wydatki na inwestycje były jeszcze niższe i wyniosły niewiele ponad 12 mln zł. Ten rok ma być lepszy, ale w następnych latach prawdopodobnie gmina znów będzie musiała zaciskać pasa.
Kolejny niepokojący wskaźnik to zadłużenie, które wynosiło pod koniec ubiegłego roku aż 79 mln zł.
- Kondycja finansowa gminy jest bardzo dobra – mówiła optymistycznie wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. - Ciągle mamy możliwość zaciągania zobowiązań i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, co pozwala nam dynamicznie realizować zadania inwestycyjne. Polityka zadłużania samorządu jest realizowana w sposób bezpieczny.
Raport zakończył się określeniem priorytetów gminy na najbliższe lata. Wójt wspomniała o nowych wyzwaniach w zakresie polityki przestrzennej, konieczności budowy nowych dróg i ścieżek rowerowych oraz tworzeniu wspólnej, rekreacyjnej, miastotwórczej przestrzeni publicznej. - Rozpoczęliśmy działania, mające na celu pozyskanie nowych gruntów w centrum gminy – dodała na zakończenie Maria Jolanta Batycka-Wąsik.
- Raport jest bardzo kompletny, ale w moim osobistym odczuciu brak w nim odniesień do strategii rozwoju gminy – zabrał głos radny Bartłomiej Soszyński z klubu PiS. W chwilę potem radni PiS-u nie udzielili wójt wotum zaufania, wstrzymując się od głosu (pozostali radni zagłosowali „za”).
Tomasz Wojciuk
Brak komentarzy

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Gmina buduje ścieżki dla rowerów i nadal liczy na dotację
· Okrągły stół w sprawie dworku Ryxów?
· Zachwaszczona skarpa
· Nowe linie autobusowe do Piaseczna
· Nerwowa sesja o śmieciach
· Skontrolowali „skwer za milion”
· Ruszył remont starej plebanii
· Przy CEM powstanie nowy skwer!
· Lokalne samorządy otrzymają wsparcie z budżetu Mazowsza
· Uchylono uchwały dotyczące rozliczeń z SGGW
· Burmistrzowie oprowadzili mieszkańców po nowej szkole
· Wpadli na pomysł, jak walczyć z komarami
· Wójt przedstawiła raport dotyczący stanu gminy
· Negocjacje z SGGW budzą emocje
· Kino w plenerze przyciąga jak magnes
· Burmistrz został oceniony pozytywnie
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Muzyk, dziennikarz, a teraz sekretarz
· Prezydent przedstawił swoich zastępców
· Jest już projekt budżetu na przyszły rok. Będzie sporo inwestycji
· Kadencję czas zacząć
· Padły ostatnie kobiece bastiony
· Poznaliśmy nowego prezydenta, wójta i burmistrza
· Wybory: cztery formacje w starostwie
· Krajobraz po wyborach
· Kto na burmistrza, kto na wójta?
· Za wodę jak za zboże?
· Radni bronią kolegi do końca
· W Komorowie powstanie Dzienny Dom Seniora
· Zarząd powiatu bez absolutorium
· Będzie za co budować basen
· Większość radnych broni kolegi
· Czy wójt pobierał dwie pensje?
Wydanie:
GRÓJECKIE
· Czy Warka będzie eko..?
· W sprawie szpitala starostwo błądzi we mgle...
· Nasze Czasy mają dość koalicji z PiS?
· Warka – turystyczna perła Mazowsza
· Powiat w chocholim tańcu
· Budżet powiatu na wesoło
· Zagospodarowanie Słomczyna jest najważniejsze
· Absolutorium dla starosty
· Budżety uchwalone
· Natura przejmuje gospodarkę odpadami
· Finansowy krach nie grozi powiatowi grójeckiemu
· Finanse to skomplikowana sprawa - nie dla SP ZOZ w Nowym Mieście
· Warka jest wielkim placem budowy
· Wspaniały pomysł na przedszkole
· Nowa siedziba urzędu gminy
· Burmistrz Gizka zrezygnował z podwyżki
© 2005-2019  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest