Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 20 października 2017**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 20 października 2017**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 20 października 2017 **


wydanie pruszkowsko-grodziskie (nr 608), 2016-01-26
Ponad 100 mln zł wydatków

BRWINÓW W budżecie gminy na ten rok zaplanowano wydatki za ponad 101 mln złotych, z czego 24 mln zł wyda na inwestycje. Jedną z największych będzie budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie, która w tym roku pochłonie blisko 3 mln zł

Na ten rok zaplanowane dochody wynieść mają nieco ponad 98 mln zł, a wydatki 101 mln złotych. Deficyt w wysokości 2,8 mln zł pokryty ma być z wolnych środków, pożyczek i kredytów.
Najwięcej pieniędzy przeznaczonych będzie na oświatę, bo blisko 35 mln zł, co stanowi prawie 35 proc. wydatków ogółem. Pieniądze te mają pokryć koszty związane z prowadzeniem istniejących szkół i przedszkoli (pensje pracowników, zakup materiałów dydaktycznych, utrzymanie budynków).

ZS czeka na halę
W brwinowskiej oświacie nie zabraknie też inwestycji. Największą, realizowaną w tym roku, ma być budowa hali przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. Pasywną halę sportową, która ma być połączona ze szkołą, wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową budynku gimnazjum przy ul. Piłsudskiego 11 realizuje spółka KARTEL SA z Jędrzejowa, która sprawdziła się już jako wykonawca budynku gimnazjum w Otrębusach. Wykonawca ma też poprawić błędy popełnione przy budowie gimnazjum, które zostało oddane do użytku w 2007 roku. Brakuje tam toalet, a latem na piętrze jest bardzo gorąco za sprawą przeszklonego dachu. Ponadto budynek jest niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 czerwca 2017 r.
Drugą pozycję tuż po wydatkach na oświatę zajmują wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – ponad 14 mln zł. Obejmują one wydatki bieżące – m.in. odbiór odpadów, sprzątanie gminy, pielęgnację zieleni, konserwację oświetlenia ulic, placów i dróg. Wśród inwestycji znajdą się zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni (2,4 mln zł) oraz Koszajcu (500 tys. zł).

Miliony na drogi
Na inwestycje drogowe i bieżące utrzymanie dróg gmina przeznaczy ponad 12 mln zł, z czego na inwestycje zaplanowano kwotę ponad 10 mln zł. W planach jest m.in. budowa drogi gminnej 19 KDL w Domaniewie, przebudowa brwinowskich ulic: Konopnickiej i ul. Borkowej (ok. 1,87 mln zł), Mickiewicza i Żurawiej I etap (ok. 1,82 mln zł), Lilpopa i Zamkowej (1,4 mln zł), Zgoda i Armii Krajowej – II etap. Ponadto przebudowane ma zostać skrzyżowanie ul. Nadarzyńskiej z ul. Słoneczną i ul. Wiosenną w Kaniach. Powstanie też projekt przebudowy ul. Pruszkowskiej w Brwinowie.
Inwestycje obejmą również drogi powiatowe, w tym m.in. budowę chodnika wzdłuż ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Słonecznej (890 tys. zł). Brwinowski samorząd dorzuci się także do przebudowy dróg Brwinów–Koszajec–Moszna (600 tys. zł). Ponadto urząd gminy Brwinów opracował wniosek o dotację z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”, dzięki czemu powiat pruszkowski uzyskał dotację w wysokości 2,4 mln zł i będzie mógł zrealizować inwestycję jeszcze w 2016 roku.
Jednym z ważniejszych zadań będzie takż opracowanie dokumentacji renowacji pałacu Wierusz-Kowalskich wraz zagospodarowaniem przyległego terenu (250 tys. zł). Ponad 1,8 mln zł kosztować ma rozbudowa strażnicy OSP Żółwin (1,82 mln zł). Pół miliona złotych kosztować ma budowa oświetlenia ulicznego w ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach.
Anna Żuber

tagi:    budżet    brwinów

Brak komentarzy

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Kara stopniała, bo zima była zimą?
· Gęsta atmosfera wokół tężni
· Opłata za śmieci ostro poszybuje do góry
· Poniatówka odzyska blask
· Kosztowna prenumerata
· Ponad 100 tys. zł odszkodowania
· Starostwo ma nową salę obsługi
· Kamień węgielny pod CEM
· Nowy rok szkolny bez nowych sal
· Gminna droga drugi raz zmieniła nazwę
· Na piętra starostwa tylko z kartą dostępu
· Bogaci, bogatsi i średniaki
· Dzierżawa pałacu wciąż budzi silne emocje
· Diety radnych nie urosną
· Budowa goni budowę
· Budżet obywatelski. Trwa weryfikacja projektów
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Powstanie sieć ścieżek rowerowych
· Powstają nowe ścieżki rowerowe
· Kolejni lokatorzy zmienią adres
· Rowerem w każdą stronę
· Smartfon w roli przewodnika
· Przedszkole zgodnie z planem
· Starosta oceniony pozytywnie
· Radni ocenili burmistrza pozytywnie
· Referendum nieważne. Wójt zostaje na stanowisku!
· Powiedzieli „nie” wielkiej Warszawie
· Powstają domy komunalne
· Dwa referenda odwołane, trzecie – nie
· Referendów (na razie) nie będzie
· Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów
· „Maluch” pójdzie pod młotek
· Mieszkańcy zdecydują o przyłączeniu do metropolii
Wydanie:
GRÓJECKIE
· Czy Warka będzie eko..?
· W sprawie szpitala starostwo błądzi we mgle...
· Nasze Czasy mają dość koalicji z PiS?
· Warka – turystyczna perła Mazowsza
· Powiat w chocholim tańcu
· Budżet powiatu na wesoło
· Zagospodarowanie Słomczyna jest najważniejsze
· Absolutorium dla starosty
· Budżety uchwalone
· Natura przejmuje gospodarkę odpadami
· Finansowy krach nie grozi powiatowi grójeckiemu
· Finanse to skomplikowana sprawa - nie dla SP ZOZ w Nowym Mieście
· Warka jest wielkim placem budowy
· Wspaniały pomysł na przedszkole
· Nowa siedziba urzędu gminy
· Burmistrz Gizka zrezygnował z podwyżki
© 2005-2017  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest