Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 6 grudnia 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 6 grudnia 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 6 grudnia 2019**


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 564), 2015-02-20
Bezrobocie w powiecie

POWIAT Stopa bezrobocia na koniec ubiegłego roku wyniosła w powiecie piaseczyńskim 7,6 proc. Na koniec roku w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie figurowało 5561 osób, w tym 2654 kobiety

Na koniec grudnia 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie wynosiła 5561 osób. 820 spośród nich pobierało zasiłek. W porównaniu z grudniem 2013 roku bezrobocie zmniejszyło się o 491 osób. Stopa bezrobocia w powiecie piaseczyńskim ukształtowała się na poziomie 7,6 proc., w województwie mazowieckim – 9,8 proc, a w kraju wyniosła 11,4 proc.
Większość bezrobotnych w powiecie stanowią mieszkańcy wsi - 2954 (kobiety 1416). Aż 2951 (1417 kobiety) osób spośród wszystkich zarejestrowanych to osoby długotrwale bezrobotne. Większość osób ukończyło 50 lat - 1834 (kobiety 733). W PUP zarejestrowały się także osoby, mające mniej niż 25 lat – na koniec roku było ich 613 (kobiety 285). Większość bezrobotnych stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych – 2156 osób (kobiety 989) oraz bez doświadczenia zawodowego - 1179 (kobiety 516) i bez wykształcenia średniego - 2766 (kobiety 1043). Wśród bezrobotnych są także młodzi ludzie (do 27 lat), którzy ukończyli studia wyższe. Na koniec roku w rejestrze było ich 39 (kobiety 29). W gronie bezrobotnych w naszym powiecie znalazło się także 48 cudzoziemców, w tym 32 kobiety. Sporą grupę stanowią też kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka – 365 i osoby samotnie wychowujące dzieci - 411 (kobiety 346). Problemy z pracą ma także 225 niepełnosprawnych, w tym 106 kobiet oraz osoby, które wyszły z więzienia - 109 (kobiety 7).
W ubiegłym roku, do 31 grudnia, na programy przeciwdziałania bezrobociu PUP wydał ponad 8 mln złotych. Dzięki temu zostały zaktywizowane 1082 osoby (w tym 527 kobiety). Po zakończeniu programów zatrudnienie podjęło 601 osób z nich (58,52 proc.). Część środków pochodziło z dotacji, które pozyskał PUP. Z PFRON-u ponad 217,3 tys. złotych na aktywizację 22 osób niepełnosprawnych, które dzięki temu uczestniczyły w szkoleniach i stażach. Zrefundowano również koszty wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i zatrudnienia pracownika pomagającego zatrudnionemu niepełnosprawnemu. Z tej puli wypłacono również jednorazowe środki na założenie działalności gospodarczej, na którą zdecydowali się niepełnosprawni. Ponad 90,9 tys. złotych pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono na 9 szkoleń dla osób zatrudnionych w wieku powyżej 45. roku życia. Natomiast dzięki dotacji celowej na Aktywizację Zawodową Repatriantów sfinansowano koszty związane z zatrudnieniem jednego repatrianta i wyposażeniem jego stanowiska pracy. Na ten cel wydano ponad 13,6 tys. złotych.

FOTO: Na koniec roku w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie figurowało 5561 osób
Grzegorz Traczyk

tagi:    bezrobocie    urząd pracy    Powiatowy Urzad Pracy    PUP

Brak komentarzy

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Nie zadzieraj z Dorotą!
· Biblioteka powiatowa połączona z biblioteką gminną
· Wspomóż niepełnosprawnych
· Podwyżka za handel na targowiskach
· Pierwsza zbiórka, duży sukces
· Przycinają drzewa z helikoptera
· Misterium teatralne w Czarnowie
· Remont starej plebanii idzie pełną parą
· Jak upamiętnić Wacława Gąsiorowskiego?
· Wielkie zmiany w rejonie CEM-u
· Marcin Kania został wicewójtem
· Samotny ojciec prosi gminę o pomoc
· Linie „P” nie spełniają oczekiwań mieszkańców
· Straż sąsiedzka w reakcji na włamania
· Podpisano umowę na budowę Centrum Aktywności Seniora
· Pożar w budynku przy Mirkowskiej
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Piękna nasza Polska cała
· Trzej królowie przybyli z darami
· Miasto wspiera walkę ze smogiem
· Domaniew z nową świetlicą
· Pamięci prezydenta Wilsona
· Co zrobić, żeby było bezpieczniej?
· Tańsze bilety dla mieszkańców
· Zainwestują w drogi, kanalizację i... Austerię
· Poznaj mieszkańców lasu
· Czytali i w dzień, i w nocy
· Trzy nowe pomosty i siłownia
· Gorączka w pogotowiu
· Najpierw bramki, potem nowe pasy
· Wiosną wystartuje budowa Akademii Legii
· Stacja i dworzec na ukończeniu
· Kilometry ulic, dwie hale, przedszkole i ratusz
Wydanie:
GRÓJECKIE
· W Dniu Chynowa bawiła się cała gmina
· Olimpijczyk z indeksem
· Lekcja samorządności
· 36 uczniów uczestniczyło w Misji Przyroda
· Marianna Czamara „Belfrem roku”
· Sceny jak z prawdziwego horroru
· Marian Woronin w Błędowie
· Próbował podpalić kościół
· Rosiewicz wyśpiewał sobie „Ciotkę szarlotkę”
· Dyrektorem to tu jestem ja!
· Grójec będzie płacić mniej
· Każde jabłko na wagę „złota”
· Maliszewski czeka na wyrok
· Spóźniony śmigus-dyngus... pomyjami
· PCM w Grójcu ogłosi upadłość?
· Truskawkom zagłada nie grozi
© 2005-2019  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest