Zasięg
Zasięg
redakcja
Redakcja
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Reklama
Reklama
Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 6 grudnia 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 6 grudnia 2019**Najbliższe wydanie Kuriera Południowego ukaże się 6 grudnia 2019**


wydanie piaseczynsko-ursynowskie (nr 524), 2014-04-04
Bezrobocie w powiecie

POWIAT Stopa bezrobocia na koniec ubiegłego roku w powiecie piaseczyńskim wyniosła 8,3 proc. Na koniec roku w rejestrze bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie figurowały 6052 osoby. Podczas ostatniej sesji rady powiatu piaseczyńskiego Danuta Świetlik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie przedstawiła sytuację w powiecie i zaprezentowała sposoby przeciwdziałania bezrobociu

Na koniec ubiegłego roku w powiecie piaseczyńskim było zarejestrowanych 6052 bezrobotnych (8,3 proc.), z czego 47 proc. stanowiły kobiety (2880 osób). Prawie 16 proc. spośród zarejestrowanych pobierało zasiłki, na które Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie łącznie przeznaczył ponad 12,7 mln złotych.

Mieszkańców przybywa,
bezrobotnych ubywa


- Analizując statystyki możemy zaobserwować, że w porównaniu do stanu z grudnia 2012 roku liczba osób bezrobotnych wzrosła o 111 osób – mówi Danuta Świetlik, dyrektor PUP w Piasecznie. - Należy jednak zaznaczyć, że między 2011 i 2012 rokiem bezrobocie wzrosło prawie o tysiąc osób – dodaje dyrektor. W ostatnich latach stopa bezrobocia w powiecie piaseczyńskim obniżyła się głównie dlatego, że przybyło mieszkańców. Spośród osób zarejestrowanych w PUP-e aż 87 proc. (5290) stanowiły osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej grupy zaliczają się m.in. ludzie do 25. roku życia oraz powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, samotnie wychowujący dzieci, matki próbujące wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, osoby bez kwalifikacji, bez wykształcenia średniego i bez doświadczenia zawodowego, a także osoby, które nie podjęły pracy po odbyciu kary w więzieniu. Największy wzrost w minionym roku odnotowano wśród osób długotrwale bezrobotnych (na koniec roku było ich 2831) oraz mających więcej niż 50 lat (na koniec roku było ich 1815). Ze statystyk wynika, że najwięcej bezrobotnych przybyło w styczniu, a najmniej w sierpniu ubiegłego roku. Natomiast najwięcej osób wyrejestrowano z pośredniaka w lipcu, a najmniej w styczniu 2013 roku. - Pozytywnym zjawiskiem jest to, że główną przyczyną wyrejestrowania z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy. Spośród wyrejestrowanych osób aż 3110 podjęło zatrudnienie w minionym roku, czyli średnio w miesiącu 286 osób – podkreśla Danuta Świetlik.

Najwięcej bezrobotnych wśród
młodych i niewykształconych


Ze względu na wiek najliczniejszą grupę stanowiły osoby między 25. a 34. rokiem życia. Wśród mężczyzn najwięcej bezrobotnych ma wykształcenie gimnazjalne lub niższe, a wśród kobiet średnie policealne i średnie zawodowe. Uwzględniając staż pracy, najliczniejszą grupę stanowią osoby, które przepracowały od 10 do 20 lat, a najmniej bezrobotnych jest w gronie osób, które przepracowały ok. miesiąca. Największy odsetek bezrobotnych w stosunku do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym odnotowano w gminie Prażmów, a najniższy w gminie Tarczyn. Co ciekawe, z obu gmin na koniec roku w ewidencji było zarejestrowanych tyle samo osób – po 433. W Górze Kalwarii – 1065, w Konstancinie-Jeziornie – 977, w Lesznowoli – 676 i w Piasecznie – 2468. - Na przestrzeni ostatnich czterech lat największy wzrost bezrobocia nastąpił w gminie Piaseczno (o 34,6 proc.), a najniższy w Górze Kalwarii, w której utrzymuje się praktycznie na tym samym poziomie – informuje dyrektor PUP w Piasecznie.

Walka z bezrobociem

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy z różnych źródeł pozyskał 3392 miejsca pracy plus prawie 400 ofert pracy z zagranicy. Najwięcej było ofert z branży handlowej. W ubiegłym roku PUP na aktywizację zawodową bezrobotnych wydał łącznie 7,4 mln złotych, które zostały pozyskane z różnych źródeł. Zostały przeznaczone m.in. na szkolenia, dofinansowania studiów podyplomowych, roboty publiczne, interwencyjne i prace społecznie użyteczne, staże, przygotowania zawodowe, refundację kosztów wyposażenia nowego stanowiska pracy oraz stypendia na kontynuowanie nauki. Największą kwotę wydano na dotacje umożliwiające założenie osobie bezrobotnej własnej działalności gospodarczej – ponad 2,9 mln złotych. Średnia wysokość takiego dofinansowania wyniosła 18 tys. złotych. Na staże wydano ponad 1,1 mln złotych, a na szkolenia prawie 1,3 mln złotych. Łączne wydatki PUP w minionym roku wyniosły ponad 26,5 mln złotych.
Dyrektor Danuta Świetlik przyznaje, że najwięcej ofert pracodawców z powiatu piaseczyńskiego dotyczy branży handlowej. Jednak większość z nich pochodzi z centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. - Zachęcałabym gimnazjalistów do kształcenia zawodowego i to nasi doradcy robią podczas spotkań z młodzieżą. Pracodawcy poszukują przede wszystkim fachowców m.in. ślusarzy, tokarzy, elektryków i mechaników – dodała Danuta Świetlik.

FOTO: Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie w ubiegłym roku wydał łącznie 26,5 mln złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone głównie na różne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie
Grzegorz Traczyk


Brak komentarzy

dodaj komentarz
komentarz będzie widoczny po akceptacji przez administratora
nick:
Komentarz:

wprowadź liczbę z obrazka pomniejszoną o "jeden":         

Wydanie:
PIASECZYŃSKO-URSYNOWSKIE
· Kolorowe napisy zwracają uwagę
· Konstancińskie Forum Kobiet
· Strzelić jedno, ale najlepsze
· Wzajemne poznanie się sprzyja integracji
· Stara remiza w Czersku wyburzona
· Kwestowali po raz dwudziesty
· Izba przyjęć dla dzieci w nowej odsłonie
· 85 lat OSP Chojnów
· Piaseczyński Dzień Seniora w nowej odsłonie
· Zofia Serafin skończyła 100 lat
· Połamane drzewa przy Kościuszki uszkodziły linię energetyczną
· Frog Race z niepełnosprawnymi
· Sąsiedzka siła w Julianowie
· Pokaz mody z ekologicznym przesłaniem
· Trwa zbiórka na nowy pomnik śp. Piotra Szczura-Szczurowskiego
· Czekając na policjanta
Wydanie:
PRUSZKOWSKO-GRODZISKIE
· Radek potrzebuje pomocy
· Jadłodzielnia i dzienny dom dla seniorów
· Mają dość autobusów pod oknami
· Odra nie odpuszcza
· Wolą dmuchać na zimne
· Miej serce dla swojego serca
· Niebezpieczny park Potulickich?
· Rodzice drżą o to, co będzie, gdy ich zabraknie
· Awantura na Wesołej
· Swoje obawy i nadzieje wyrażą w referendum
· Plaga fałszywych policjantów
· Kobiety o kobietach, które trzeba przypomnieć
· Zamiast marnować, poczęstuj innych
· Mieszkańcy przegrywają z wodą
· Nie chcą przedszkola na osiedlu
· Sąsiedztwo jak za karę
Wydanie:
GRÓJECKIE
· Biegi papieskie
· Gimnazjalistki czytają przedszkolakom
· Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
· Aktywizacja seniorów – wspólna sprawa
· Oni już pracują... na własne konto
· Igor Hupało Animatorem Roku
· Lekcja wf-u z Anną Lewandowską
· Przedszkolaki na wielkiej scenie
· Młodzi duchem i spragnieni wiedzy
· Pod wpływem...
· Grójecka młodzież gościła w Niemczech
· Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów
· Szkoła Dialogu
· Jak zaktywizować seniorów?
· Lekcja samorządności
· Odnowiony kościół
© 2005-2019  Kurier poludniowy    •    Wszystkie prawa zastrzeżone    •    projekt i wykonanie: iQuest